โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

0 34

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร 50 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ ICT เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยกศน.อำเภอแม่ทะ