โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำโจ้

0 68

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำโจ้ ร่วมเดินขบวนพาเหรด นำโดยวงดุริยางค์จากโรงเรียนทองทิพย์วิทยา เข้าสู่สนามบ้านแม่ปุง โดยได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส.จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลำปาง รองประธานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชาชน ส่งเสริมความรู้จักสามัคคี ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยการแข่งขันกีฬาจะเป็นการชิงชนะเลิศของกีฬาแต่ละประเภท เช่น การแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันแชร์บอล การแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ปุง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง