การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโจ้ครั้งที่ 2/2562

0 2

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.50 น.นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโจ้ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการแล้ว โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเข้าร่วมประชุมอย่าวพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้