เยี่ยมเยือนชาวบ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน

0 8

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ออกพบปะเยี่ยมเยือนชาวบ้าน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือปัญหาภายในชุมชน เพื่อให้ทางเทศบาลได้นำปัญหาไปแก้ไขต่อไป