รดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ทะและผู้สูงอายุ

0 12

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร หัวส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกคน ร่วมเดินขบวนร่วมกับอปท.ในภาคส่วนเพื่อร่วมรดน้ำดำหัวท่านดร.พินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และท่านนายอำเภอแม่ทะ นางสุรีย์ มาปลูก พร้อมผู้สูงอายุทั้ง 20 ท่าน ที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ