รดน้ำดัวนายกและปลัดเทศบาล

0 1

วันนี้ เวลา 09.30 น. หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ทุกคน ร่วมกันรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ นายปิยะ พินิจผล และปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ นายพิทักษ์ อินนาค เพื่อเป็นการขอขมาและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เนื่องในวันปีใหม่สงกรานต์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้