ออกเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน

0 2

วันที่ 22 เมษายน 2562 นายปิยะ พินิจ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้ออกเยี่ยมบ้านนายสุเชษฐ จะวะนะ บ้านเลขที่ 6 และ นายบุญ ใจมา บ้านเลขที่ 6/1 ราษฏรบ้านหนอง ม.4 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเมื่อคืนนี้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบเรื่องราวแล้ว และเตรียมแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเป็นลำดับต่อไป