พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการเรียนรู้ภาษานำพาสู่อาเซียน ประจำปี 2562

0 16

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรโครงการเรียนรู้ภาษานำพาสู่อาเซียน โดยมีนายพิทักษ์ อินนาค ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีเด็กๆเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน โดยครูผู้สอนได้แก่ อาจารย์ชาคริต ไชยวรรณ อาจารย์สอนวิชาภาษาจีน จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาจารย์นิชานันท์ เมฆศิริ อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี
กิจกรรมบนเวทีมีการแสดงเต้นประกอบเพลง การร้องเพลง การกล่าวขอบคุณเป็นภาษาจีน การกล่าวขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษ การร้องเพลงประสานเสียงจากเด็กๆจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้