ต้อนรับข้าราชการใหม่

0 8

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ ได้แก่ นางสาวชนันธร วงค์พุทธคำ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ได้โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และพร้อม ให้การต้อนรับคณะผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง