ตรวจเยี่ยมโครงการถนนเส้นป่าจ้ำ-บ้านม่อนแสนศรี

0 11

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายอำเภอแม่ทะ นางสุรีย์ มาปลูก พร้อมนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านป่าจ้ำ ม.2 – บ้านม่อนแสนศรี ม.6 ทางเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ถนนบ้านม่อนแสนศรี ม.6