โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 7
ประชาสัมพันธ์📢📢
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ กำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลน้ำโจ้ วันที่ 12 เมษายน 2567 โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมสรงน้ำพระ กิจกรรมประกวดขบวนและซุ้มประตูป่า กิจกรรมประกวดเทพธิดาวัยหวาน กิจกรรมประกวดทำอาหาร กิจกรรมประกวดร้องเพลง เป็นต้น
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโจ้มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านเราให้สืบอยู่ตลอดไป แล้วพบกันค่ะ😊😊