กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

0 12

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอแม่ทะ ร่วมทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2562 ณ ชุมชนป่าบ้านหนอง ม.4,ม.9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 21 มิถุนายน 2562