จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม (คนสวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...