จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติช่วยบันทึกบัญชีและพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...