จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำโจ้ (ประจำรถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...