จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำโจ้ (ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...