บัณฑิตน้อย

0 0

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการวันวิชาการและผลงานครู ประจำปี 2567 โดยมีนายรชฎ ใจดี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 25 คน พร้อมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้