โครงการเสริมสร้างพัฒนาปัญญาเด็กไทย

0 7

วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำโจ้นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาปัญญาเด็กไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงอออก โดยเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดซุ้มกิจกรรมและเกมส์หลายอย่างให้เด็กๆได้ร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักหลายๆท่านที่สนับสนุนของรางวัล ขนม อาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับเด็กๆในวันนี้ ทางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ขอขอบพระคุณทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย