ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 4

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วย