การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตของทต.น้ำโจ้

0 1

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดลำปาง พร้อมได้ร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2562 (รอบ6 เดือน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้