ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

0 2

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ซึ่งเดินทางมาประเมินผลการปฏิบัติงานของทางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ซึ่งการประเมินจากคณะกรรมการผ่านไปได้ด้วยดี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้