จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เมนแมคเนติคคอนแทรคเตอร์ (Main Magnetic Contactor) ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ ๙ แห่งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...