ซื้อปุ๋ยคอกเพื่อใช้ในโครงการ สวน ๑๓๐ ปี เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...