เข้าดูพื้นที่

0 4

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดอำเภอแม่ทะ บริษัทรับจ้าง และเกษตรอำเภอแม่ทะ เข้าดูพื้นที่เพื่อจะเริ่มดำเนินการโครงการระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ในพื้นที่บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง