พบปะชาวบ้าน

0 2

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ลงพื้นที่บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนอง หมู่ที่ 4 บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 และบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 เพื่อพบปะประชาชน และรับฟังปัญหาเพื่อจะได้นำไปแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไป