ต้อนรับข้าราชการใหม่

0 12

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้ต้อนรับนายพิพัฒน์ โทเจริญ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ข้าราชการรับตำแหน่งใหม่ ทางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ยินดีต้อนรับมา ณ โอกาสนี้ด้วย