กิจกรรมจิตอาสาฯด้านการจราจร

0 4

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯด้านการจราจร โดยทาสีสะท้อนแสงและสีบริเวณสะพานข้ามลำน้ำแม่จาง และลำน้ำแม่ปุง จำนวน 3 จุด ณ สะพานข้ามลำน้ำจาง ระหว่างบ้านต๋อหมู่ที่ 3 และบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10