มอบกระเบื้อง

0 4

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 เพื่อมอบกระเบื้องหลังคาบ้าน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ณ บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง