รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด

0 5

วันที่ 18 เมษายน 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง