ลงพื้นที่สำรวจโครงการ

0 1
วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ได้ลงพื้นที่สำรวจโครงการจำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1​.)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนอง​ หมู่ที่ 4 ขึ้นบนพระธาตุ​ดอยแก้ว
2.)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองพัฒนา​ หมู่ที่ 9 ถึงทางแยกขึ้นพระธาตุ​ดอยแก้ว
3.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต​เสริมเหล็กจากสี่แยกม่อนท่าข้ามถึงสวนหนองขาม
เพื่อดูแนวเขตและจะดำเนินการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไป