เปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2566

0 38

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดทำถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน และรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุทธพงษ์ ขวดแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองทิพย์วิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง