โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ทะยิ้มเคลื่อนที่

0 11

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. อำเภอแม่ทะ ได้กำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน เพิ่มช่องทางในการให้บริการและเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น กำหนดออกหน่วยตามโครงการ ณ วัดบ้านต๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง