ลงพื้นที่ตรวจงาน

0 0

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโบสถ์ บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้