ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ

0 1

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มาแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะได้ออกพื้นที่ลงทะเบียนให้แก่ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านต่อไป