โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 9

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2 โดยได้ทำกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง และ ร้านปางหลวงการ์เด้น ลำปาง เพื่อนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง ในการจัดการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนจะได้สัมผัสธรรมชาติ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัว ซึ่งกิจกรรมวันนี้เด็กๆได้รับความรู้มากมายและจะนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติต่อไป