จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนายมงคล เครือวงศ์ บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...