จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ ยกแพสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 10

Read more...