กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง

0 7

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ มอบหมายให้นายมนัส เครือแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสะพานบ้านป่าตัน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง