โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2566

0 0

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ จุดตรวจบ้านแม่ปุง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง