ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

0 1

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารหอประชุมอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง