ประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ

0 106
ประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ 🚯🚯
❌❌ ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ #มีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ❌❌
⛔️⛔️หากผู้ใดพบเห็นการกระทำดังกล่าวและมีหลักฐานชัดเจน ขอให้แจ้งเทศบาลตำบลน้ำโจ้ทราบ ทางช่องทางดังต่อไปนี้
✅ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 09-4624-7666 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
✅ ทาง website – http://www.namjo-lp.go.th/