พบประชาชน

0 7

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชาวบ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อสอบถามปัญหาภายในหมู่บ้าน ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้พูดคุยและรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทางคณะผู้บริหารจะได้นำปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขและพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่ต่อไป