ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2565

0 53

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลน้ำโจ้และใกล้เคียง ร่วมชมการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2565 ณ ลำน้ำจางวัดบ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป…..😉