โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก

0 40

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้นำก๋วยสลากเข้าร่วมประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 การตานก๋วยสลากนอกจากจะเป็นการทำบุญแก่ญาติผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานสงเคราะห์แก่คนยากไร้ ซึ่งถือว่ามีกุศลยิ่งใหญ่ด้วย