ประชุมนโยบายพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด

0 2

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลนำโจ้เป็นประธานประชุมนโยบายพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด และคณะกรรมการ/ผู้จัดการบริษัทฯ ณ บริษัทเคอร์รรไทล์ หมู่ที่ 1 ตำบนน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง