โครงการ ผักปลอดสารพิษ ณ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา

0 8
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.40 น.
ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ ผักปลอดสารพิษ ณ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ผู้เข้ารับการอบรมคุณครู และ นักเรียน วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อตระหนักถึงการปลูกพืชผักสวนครัว โดยการไม่ใช่สารเคมีฯลฯ บรรยายโดยวิทยากรจากโคกหนองนา