โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำโจ้

0 1

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เยาวชนและประชาชนตำบลน้ำโจ้ ร่วมเดินขบวนพาเหรด โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำโจ้ นำขบวนโดยวงดุริยางค์จากโรงเรียนทองทิพย์วิทยา เข้าสู่สนามบ้านแม่ปุง โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในการเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชาชนไดรู้จักความสามัคคี ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยการแข่งขันกีฬาจะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันชิงชนะเลิศของกีฬาแต่ละประเภท เช่น การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง/ชาย การแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ปุง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง