โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจ ผู้สูงอายุ บ้านต๋อ หมู่ที่ 3

0 2

วันที่ 28 มกราคม 2567 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจ ผู้สูงอายุ บ้านต๋อ หมู่ที่ 3 วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดี ปลอดโรคภัย กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน ณ วัดบ้านต๋อ หมู่ที่ 3