โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

0 9
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีนายสุภชัย วงศ์พิชัย ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้มีจำนวน 2 ท่าน คือ
1. ร้อยตำรวจเอกสัญญา บุญภา อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
2. คุณณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง