โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2567

0 6

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิด “กิจกรรมแข่งขันการออกกำลังกาย (บาสโลบ) ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2567” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายในการออกกำลังกายของประชาชนในตำบลน้ำโจ้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันและประชาชนที่สนใจกว่า 160 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอติเทพ วิชาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง คุณนันธินี แจ้ห่มเครือ ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายและทักษะกีฬา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และคุณเกศรินทร์ ศิริราช ตำแหน่ง ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มาเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้
โดยผลการแข่งขันออกกำลังกายฯ ประจำปี 2567 ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 1 บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง